Hiệp thương lần thứ hai ứng của đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Từ ngày 24/2 đến ngày 11/3 có 69/69 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số người ứng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử và hoàn tất các thủ tục gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định. Kết quả, có 109/110 người được cử tri nơi công tác có mặt dự hội nghị đạt số phiếu tín nhiệm giới thiệu ứng cử, cơ bản đảm bảo đúng với cơ cấu, thành phần số lượng theo thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Đến 17 giờ ngày 14/3 kết thúc thời gian nhận hồ sơ ứng cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 108/109 hồ sơ của những người được giới thiệu. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Đến trước hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tiếp nhận 1 đơn xin rút khỏi danh sách những người dự kiến giới thiệu ứng cử.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất không đưa vào danh sách 3 người gồm: 1 người không đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi công tác, 1 người không hoàn thiện hồ sơ ứng cử đúng thời gian quy định, 1 người xin rút khỏi danh sách dự kiến giới thiệu ứng cử. 100% đại biểu biểu quyết, thống nhất lập danh sách sơ bộ 107 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX để tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú. Trong đó: dân tộc thiểu số 58 người, chiếm 54,20%; nữ 47 người, chiếm 43,92%; tôn giáo 1 người chiếm 0,93%; dưới 40 tuổi 38 người, chiếm 35,51%; tái cử 27 người, chiếm 25,23%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng, khẳng định, công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc kê khai hồ sơ, gửi hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đều được tiến hành đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai và kịp tiến độ thời gian. Cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đảm bảo theo đúng kết quả hiệp thương lần thứ nhất và các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh. Các hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo nội dung, trình tự theo luật định và luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác bầu cử đạt kết quả tốt đẹp. 

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, Ủy ban  MTTQ cấp xã, phường, thị trấn sẽ thống nhất với các cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, đảm bảo cử tri được bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với người tham gia ứng cử, từ đó đối chiếu, xem xét, lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; các địa phương, đơn vị phải bảo đảm quyền bình đẳng của các ứng cử viên trong việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri và vận động bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất