Nhiều địa phương hưởng ứng thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

*Ngày 22/3, Hội đồng Phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND)” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Dự kiến, cuộc thi diễn ra trong 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2021 đến 24 giờ ngày 30/4/2021.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lần.

Nội dung câu hỏi về các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh), sinh viên trên địa bàn tỉnh là đối tượng bắt buộc dự thi. Ngoài ra, Ban tổ chức khuyến khích công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, trên cơ sở kết quả của tỉnh Bắc Giang do Bộ Tư pháp tổng hợp và căn cứ thể lệ, Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Bắc Giang sẽ xét và trao giải.

Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội. Ảnh minh họa

*Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021 từ ngày 22/3/2021 đến ngày 04/4/2021.

Đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam trong độ tuổi Đoàn (từ 16 đến dưới 35 tuổi) đang sinh hoạt tại các cấp bộ Đoàn của tỉnh Phú Yên. Cuộc thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: https://www.tuoitrephuyen.vn hoặc https://sotuphap.phuyen.gov.vn.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi. Tài khoản dự thi được đăng ký và đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Trường hợp không có hoặc mất Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân, thí sinh phải cung cấp thông tin theo Giấy khai sinh. Tài khoản của thí sinh sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân/số điện thoại và được bảo mật.

Về cách thức thi: Sau khi đăng nhập tài khoản, thí sinh chọn một trong hai bộ câu hỏi và trả lời bài thi trắc nghiệm 30 câu hỏi trong thời gian 10 phút, đồng thời sẽ phải dự đoán số người tham gia thi trực tuyến. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

* Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, thời gian cuộc thi được bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/3/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/4/2021. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; góp phần tích cực, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử; triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất