Quảng Bình: Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND
Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Văn Hởi, báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tiếp đó, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình hướng dẫn cụ thể về các bước tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại các địa phương trên cơ sở các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND và các văn bản hướng dẫn, nhấn mạnh những yêu cầu và các điểm cần lưu ý trong quá trình tổ chức. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 (từ sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến trước khi bắt đầu Hội nghị hiệp thương lần thứ ba).

Quy định việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri về ứng cử viên và ý kiến biểu quyết của cử tri có giá trị đặc biệt quan trọng, là điều kiện cần để xem xét các ứng cử viên có được vào danh sách bầu cử chính thức hay không. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là địa bàn tổ dân phố, thôn, làng … phải là nơi ứng cử viên cư trú thường xuyên.

Luật bầu cử cũng như các văn bản hướng dẫn đều quy định đối tượng tham dự Hội nghị phải là cử tri. Vì vậy, tại các tổ, thôn cần triệu tập cử tri đi dự chứ không được đại diện gia đình tham dự và số cử tri tham dự hội nghị phải bảo đảm theo quy định. Đối với tổ dân phố có trên 100 cử tri thì phải có mặt đủ từ 55 cử tri trở lên; nếu tổ dân phố có dưới 100 cử tri thì số cử tri tham dự phải đạt trên 50%. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng nhấn mạnh đến ý thức bảo đảm quyền bình đẳng của các ứng cử viên trong việc tổ chức hội nghị cử tri, trong vận động bầu cử, đảm bảo phải đúng luật, với tinh thần dân chủ cao nhất.

Các đại biểu dự cuộc Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất về nội dung, thời gian và các bước thực hiện việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thống nhất các biểu mẫu biên bản Hội nghị lấy ý kiến nhận xét về người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất