Lệ Thủy: Hiệp thương lần thứ 2 những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI
Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI

Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiệnquy trình giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026; thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 66 đại biểu đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Trong đó, nữ có 26 người, chiếm 39,4%; tái cử 11 người, chiếm 16,7%; đảng viên 60 người, chiếm 90,91%; dân tộc thiểu số 02 người, chiếm 3,03%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất