Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Dưới đây là một số hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII:

Phản hồi

Các tin khác