53 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên làm việc chiều 28/9, trên sơ sở Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); báo cáo danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội và hướng dẫn thực hiện quyền ứng cử, đề cử do Đoàn Chủ tịch trình bày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, 53 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên làm việc này, Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI đối với đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVI.

Ngày 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XVI và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ ra mắt và nhận nhiệm vụ.

 

Phản hồi

Các tin khác