Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước

 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin với các phóng viên. (Ảnh: TA)

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin với các phóng viên. (Ảnh: TA)

Đó là khẳng định của đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội với các phóng viên báo chí vào chiều 18/8.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, đến nay, các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở diễn ra bảo đảm đúng tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”, đưa Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

Không chỉ bảo đảm về tiến độ, các đại hội còn bảo đảm về chất lượng. Trong đó, đại bộ phận các đảng bộ đều chuẩn bị rất kỹ về văn kiện. Trên cơ sở Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, các đơn vị đã cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình đảng bộ mình; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể thông qua việc lấy ý kiến cán bộ lão thành, các ngành, các giới...

Báo cáo chính trị đánh giá kết quả sát thực tiễn, từ đó xác định cụ thể những phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính khả thi cao. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy, là nội dung mới trong nhiệm kỳ đại hội 2020-2025, song đã được 50/50 cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, bám sát nghị quyết của cấp ủy, rõ phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; nội dung, giải pháp thực hiện rõ ràng, có tính khả thi cao gắn với phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Về nhân sự (chưa tổng hợp số liệu Đại hội Đảng bộ Công an TP và Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội), 100% nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước; bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ. Ban Thường vụ Thành ủy đã dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình.

Số lượng cấp ủy khóa mới 1.568 đồng chí, số dư bầu cấp ủy là 1.777 đồng chí, đạt tỷ lệ 15,5%; số tham gia cấp ủy lần đầu 423 đồng chí, tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 27,0%; số lượng ban thường vụ khóa mới 485 đồng chí; tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuồi): 174 đồng chí, tỷ lệ 11,1%; tổng số cán bộ nữ 365 đồng chí, tỷ lệ 23,3%; số bí thư mới được bầu là 46 đồng chí, trong đó, tham gia lần đầu 09 đồng chí, nữ 04 đồng chí; dưới 40 tuổi 01 đồng chí; số phó bí thư mới được bầu là 91 đồng chí, trong đó tham gia lần 31 đồng chí, nữ 04 đồng chí, dưới 40 tuổi 01 đồng chí…

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 618 đồng chí, đạt tỷ lệ 39,4%; trên đại học 950 đồng chí, đạt tỷ lệ 60,6%; Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 60 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,8%; trung cấp lý luận chính trị 134 đồng chí, chiếm tỷ lệ 8,5%; cao cấp, cử nhân lý luận chính trị 1.374 đồng chí, chiếm tỷ lệ 87,6%...

Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34,0%; trong đó 16 đồng chí bí thư tái cử, 01 đồng chí tham gia lần đầu (Đảng bộ Huyện Đông Anh). Kết quả bầu cử, 17/17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao (06 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%)…

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rút ngắn thời gian tổ chức đại hội để thích ứng với diễn biến mới của dịch COVID-19; đa số giảm còn 1-1,5 ngày. Mặc dù rút ngắn thời gian, nhưng những nội dung chính của đại hội vẫn được bảo đảm….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng vẫn còn những hạn chế, tốn tại. Đó là chất lượng chuẩn bị văn kiện trình đại hội có nội dung chưa tốt, tại một số đại hội tiếp tục nhận được ý kiến tham luận góp ý, làm rõ, bổ sung như: Báo cáo chính trị của cấp ủy chưa sâu, thiếu tính tổng kết, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chưa đưa ra những giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; thiếu cân đối giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng; thiếu những giải pháp mang tính đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị…

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành có một số nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chưa đi sâu phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cấp ủy viên; chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế; chưa thể hiện rõ được sự đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của tập thể cấp ủy.

Thời gian dành cho thảo luận và số lượng ý kiến thảo luận tại đại hội có nơi chưa nhiều, số lượng ý kiến tham gia làm rõ những hạn chế và nguyên nhân còn ít; không có ý kiến phân tích, góp ý về những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy. Một số đơn vị bầu thiếu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ; còn có trường họp cấp ủy viên được giới thiệu tái cử song không trúng cử cấp ủy; có nơi còn để xảy ra sai sót trong khâu kiểm phiếu….

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, có 5 nguyên nhân dẫn tới thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Thứ nhất, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo rất sát sao, kịp thời, nhất là quan tâm thường xuyên tới những đơn vị khó khăn, có đơn thư, có vấn đề về đoàn kết nội bộ. Tất cả những đơn vị này đều được xem xét, đánh giá tình hình, bằng các biện pháp chỉ đạo quyết liệt giải quyết trước đại hội.

Thứ hai, 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt chính xác diễn biến tình hình, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn, phê duyệt các nội dung đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Thứ ba, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở đã chủ động triển khai sớm các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội, tổ chức thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban chuẩn bị tốt phục vụ tổ chức đại hội.

Thứ tư, ý thức của cán bộ, đảng viên là đại biểu dự đại hội rất cao, thực hiện nghiêm quy định, quy chế; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ trong tham gia các nội dung đại hội, nhất là thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện và bầu cử.

Thứ năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn chính xác, tổ chức sớm và thành công 3 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở. Ngay sau khi hoàn thành tổ chức đã rút kinh nghiệm, phổ biến tài liệu, hướng dẫn, lưu ý những vấn đề liên quan.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thông tin thêm, để có được thành công của đại hội cần quán triệt đầy đủ hướng dẫn, văn bản của Trung ương, nhất là về vấn đề mới, nhân sự. Phải bài bản, khoa học trong công tác hướng dẫn từ Thành phố đến cơ sở, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy trình và bảo đảm chặt chẽ. Làm tốt công tác dự báo tình hình, phát hiện kịp thời những nơi có phức tạp, dễ nảy sinh mâu thuẫn để giải quyết kịp thời. Cần có lãnh đạo tập trung của Ban Thường vụ, cấp uỷ đảng và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức Đại hội../.

Phản hồi

Các tin khác