Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 12

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, 13/15 chỉ tiêu đề ra của quận đã đạt và vượt, 5/6 chương trình, công trình trọng điểm cơ bản hoàn thành. Diện mạo đô thị của quận 12 đã có nhiều thay đổi tích cực, chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, hệ thống chính trị được kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Trách nhiệm”, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, thảo luận, biểu quyết các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển của quận trong 5 năm tới.

Kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực

283 đại biểu đại diện cho 8.566 đảng viên của Đảng bộ về tham dự Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 12 nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị tiếp cận nhiều nguồn lực để phục vụ cho yêu cầu phát triển quận trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp". Môi trường sản xuất, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân. Số doanh nghiệp được thành lập mới là 17.861; đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn quận là 31.432. Công tác thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đối với công tác quản lý và phát triển đô thị, trong nhiệm kỳ qua, công tác quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển quận. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trật tự lòng lề đường, môi trường, xây dựng và công tác quản lý nhà, đất, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Quận đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo tỷ lệ giải ngân ba nguồn vốn hằng năm đạt trên 95%. Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm. Thực hiện 18 dự án nạo vét, kiên cố hóa tuyến kênh, rạch; 7 dự án nâng cấp các bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông; hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình tuyến đê bao.

Về đường giao thông, đã hoàn thành 31/25 tuyến giao thông theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng chiều dài 24,661 km, kinh phí 424,6 tỷ đồng. Ngoài ra, đã thực hiện xã hội hóa 100% đối với 464 tuyến, tổng chiều dài 61km, kinh phí từ Nhân dân 62,156 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục luôn quan tâm, đầu tư trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ, giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn và năng lực thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng 783 phòng học từ các nguồn kinh phí; khu vực tư nhân, xây dựng 366 phòng học; xây dựng 3 trường đạt chuẩn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, 2 trường chuẩn quốc gia và 4 trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Lĩnh vực y tế có nhiều chuyển biến. Bệnh viện quận được đầu tư, nâng cấp, mở rộng lên quy mô 300 giường; triển khai phòng khám vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống y tế tư nhân không ngừng phát triển, với 582 cơ sở y tế tư nhân hoạt động.

Các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử được đầu tư, nâng cấp. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nâng chất. Các chương trình an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, đời sống người có công, người nghèo ngày càng cải thiện. Thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo. Việc đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu nghị quyết.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các điểm nóng. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Đại hội đã áp dụng phần mềm thông minh vào công tác điểm danh đại biểu

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đô thị thông minh, chính quyền gần dân luôn được địa phương quan tâm. Quận đã triển khai đào tạo chuẩn hóa cán bộ, công chức về công nghệ thông tin, các nội dung về hạ tầng công nghệ thông tin. Các kênh tương tác với người dân: Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, đánh giá sự hài lòng của người dân được mở ra giúp cho chính quyền gần với dân hơn. Các ứng dụng văn phòng điện tử, ứng dụng phục vụ Nhân dân; Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh; hiện đang xây dựng ứng dụng GIS tại trụ sở hành chính quận, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào phần mềm chatbox, phần mềm quản lý đất do Nhà nước quản lý.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn đã thành lập 24 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó có 16 chi bộ doanh nghiệp trên 500 lao động, với 247 đảng viên được kết nạp.

Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được thực hiện tốt. So với đầu nhiệm kỳ, số đảng viên toàn Đảng bộ đã tăng 2.450 đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc theo quy định, không chạy theo thành tích.

Xác định hệ thống chỉ tiêu chủ yếu và các chương trình, công trình trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Thị Bích Châu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và Nhân dân quận 12 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Quận được Thành phố và nhiều địa phương khác biết đến là địa phương có nhiều mô hình, sáng kiến trong công tác cải hành chính, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền gần dân, học dân và phục vụ Nhân dân. Quận cũng là đơn vị tiêu biểu của Thành phố trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội”, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng đã gợi ý một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận:

Thứ nhất, từ kết quả đạt được, từ thực tiễn và nhiệm vụ cấp trên giao, để xác định hệ thống chỉ tiêu chủ yếu và các chương trình, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng “Dịch vụ- Công nghiệp- Nông nghiệp đô thị”. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện và tạo sự liên kết, hợp tác, học tập kinh nghiệm cùng phát triển với các quận, huyện lân cận.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hai là, thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đưa công tác xây dựng Đảng đi vào nền nếp, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác, trong sinh hoạt Đảng và lan tỏa sâu rộng vào đời sống Nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về kiểm tra phòng, ngừa sai phạm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong nhiệm kỳ cần tập trung đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Ba là, tăng cường lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội của quận tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường đi cơ sở để tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bốn là, lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương. Cán bộ, công chức tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân, gắn bó với Nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học.

Năm là, trong điều kiện bình thường mới hiện nay, Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm không chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra dịch, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý cho các dự thảo văn kiện đồng thời sáng suốt bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đại hội có sự tham dự của 283 đại biểu đại diện cho 8.566 đảng viên trên địa bàn. Đại hội diễn ra từ ngày 25-27/8./.

Phản hồi

Các tin khác