Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững
Dự Đại hội có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo  Trung ương Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

... cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cao Bằng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước (chiếm tới 95%).

Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, nhiệm kỳ qua, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết  các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng phát triển nhanh và bền vững”.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng yêu cầu là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có sự kế thừa, đảm bảo cơ cấu về thành phần, độ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng yêu cầu là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có sự kế thừa, đảm bảo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 15 Ủy viên. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 15 Ủy viên. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

 

Phản hồi

Các tin khác