Đồng chí Nguyễn Văn Đẳng

Họ và tên: Nguyễn Văn Đẳng

Ngày sinh: 07-7-1949

Quê quán: Xã Hòa Thắng, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X

Phản hồi

Các tin khác