Đồng chí Trần Thị Kim Cúc

Họ và tên: Trần Thị Kim Cúc

Ngày sinh: 1949

Quê quán: Xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Phản hồi

Các tin khác