Đồng chí Nguyễn Văn Thành

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 5/3/1957

Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác