Đồng chí Mai Thế Trung

Họ và tên: Mai Thế Trung

Ngày sinh: 27/9/1954

Quê quán: xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Phản hồi

Các tin khác