Cần Thơ thẩm tra dự thảo nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố
Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi thẩm tra.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi thẩm tra.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu thống nhất Văn phòng Ðoàn ÐBQH và HÐND thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Ðoàn ÐBQH và Văn phòng HÐND thành phố. Văn phòng Ðoàn ÐBQH và HÐND thành phố là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng Ðoàn ÐBQH và Thường trực HÐND thành phố với chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ðoàn ÐBQH, đại biểu Quốc hội và HÐND, Thường trực HÐND, các Ban của HÐND, đại biểu HÐND thành phố. Các đại biểu cũng thống nhất cơ cấu tổ chức và biên chế công chức của Văn phòng Ðoàn ÐBQH và HÐND thành phố gồm: chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng; các phòng chuyên môn gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác HÐND; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị và Phòng Dân nguyện - Thông tin. Qua đó, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần bổ sung thêm quy định số lượng biên chế, số lượng chức vụ trưởng, phó phòng của từng phòng chuyên môn; thời gian hoạt động và con dấu hoạt động… để Văn phòng Ðoàn ÐBQH và HÐND thành phố đi vào hoạt động hiệu quả.

Kết luận tại buổi thẩm tra, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HÐND thành phố yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trong dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra cuối tháng 6-2021./.

Phản hồi

Các tin khác