Lập Thạch tổng kết công tác bầu cử
12

Trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: C.K)

Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Lập Thạch đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo và tiến hành các bước đúng trình tự, quy định; dân chủ, đúng luật, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch COVID - 19.

Cùng đó, huyện Lập Thạch đã chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, phát hiện giải quyết đơn thư liên quan đến công tác bầu cử. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng chính quyền.

Kết quả bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,59%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Cụ thể, bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 6 đại biểu HĐND nhân dân cấp tỉnh, 35 đại biểu HĐND cấp huyện và 478 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu được bầu là những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và trao đổi kinh nghiệm, giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, UBND huyện Lập Thạch đã trao tặng Giấy khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác