TP Đà Lạt khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử
trao

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

TP Đà Lạt xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị thực sự dân chủ và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Mọi điều kiện tốt nhất đã được chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo thắng lợi, an toàn trong suốt quá trình trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và nhiều hình thức phong phú sâu rộng, ứng dụng 4.0 trong tuyên truyền bầu cử thông qua mạng Zalo và các trang thông tin điện tử, qua đó giúp Nhân dân hiểu và nâng cao nhận thức về bầu cử, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Công tác bầu cử của thành phố được triển khai kịp thời, đúng luật, đúng quy định về tiến độ thời gian và nội dung, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,90%.Tại 127 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố, không có khu vực phải bầu cử lại. Cử tri thành phố Đà Lạt đã bầu ra 03 đại biểu Quốc hội khóa XV, 10 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND thành phố theo quy định. Đối với đại biểu HĐND cấp xã các cử tri đã bầu được 354/356 đại biểu, có 1 địa phương chưa đảm bảo về số lượng đại biểu đã ấn định, thiếu 2 đại biểu. Tuy nhiên số lượng đại biểu trúng cử đạt quá 2/3 so với đại biểu ấn định nên không tổ chức bầu cử thêm.

Nhằm kịp thời biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử thành phố đã khen thưởng cho 77 tập thể và 159 cá nhân. Đồng thời, dịp này cũng có 3 tập thể, 4 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Phản hồi

Các tin khác