Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phù hợp trong điều kiện dịch bệnh

Theo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, chủ trương tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Đà Nẵng bằng hình thức trực tuyến được thực hiện trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP; đồng thời căn cứ Công văn số 644/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 05/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia và Hướng dẫn số 61/HĐ-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chủ trương trên, ngay trong sáng 11/5, Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã được triển khai

Thực hiện chủ trương trên, ngay trong sáng 11/5, Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã được triển khai.

Theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, trên cơ sở chủ trương đã được UBMTTQ Việt Nam TP thống nhất, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Văn phòng Thành ủy kết nối với các điểm cầu tại Văn phòng Trung ương Đảng, Hội trường UBMTTQVN thành phố, Hội trường Trung tâm hành chính các quận, huyện, Hội trường UBND các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử (69 điểm tiếp xúc). Thời gian tổ chức từ 17/5 đến 20/5/2021.

Trong các buổi tiếp xúc trực tuyến giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri, tại điểm cầu chính là Hội trường Văn phòng Thành ủy và tại điểm cầu UBMTTQ Việt Nam TP số lượng không quá 30 người/điểm cầu. Tại điểm cầu Hội trường Trung tâm hành chính các quận, huyện không quá 100 người/điểm cầu; Hội trường UBND các phường, xã không quá 30 người/điểm cầu.

Từ ngày 11 - 16/5/2021, người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến từ 3 điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, Hội trường HĐND thành phố, Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt nam TP kết nối với các điểm cầu tại Hội trường UBND các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử (56 điểm tiếp xúc). Trong các buổi tiếp xúc, tại 3 điểm cầu chính là: Hội trường Trung tâm hành chính TP, Hội trường HĐND TP, Hội trường UBMTTQ Việt Nam TP không quá 30 người/điểm cầu.

Người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến từ 4 điểm cầu chính tại Trung tâm hành chính huyện kết nối với các điểm cầu tại Hội trường UBND các xã thuộc đơn vị bầu cử. Vào lúc 14 giờ ngày 11-5-2021, tiếp xúc cử tri các xã Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Sơn, Hòa Phú, Hòa Khương. Vào lúc 14 giờ ngày 15-5-2021, tiếp xúc cử tri các xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phong (11 điểm tiếp xúc). Trong buổi tiếp xúc, tại 4 điểm cầu chính ở Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang có số lượng tham gia không quá 30 người/điểm cầu. Tại Hội trường UBND các phường, xã không quá 50 người/điểm cầu.

Điểm cầu xã Hào Bắc (huyện Hòa Vang) tại Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X diễn ra sáng 11/5/2021

Điểm cầu xã Hào Bắc (huyện Hòa Vang) tại Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X diễn ra sáng 11/5/2021

Cũng theo ông Liễu, trong quá trình thực hiện chủ trương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến, UB MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với UBND cùng cấp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu; tổ chức lực lượng phục vụ, kỹ thuật, bảo vệ an ninh trật tự, tiếp công dân, nhân viên y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Theo yêu cầu của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, người được phân công chủ trì các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải xây dựng kịch bản điều hành chi tiết cho từng buổi tiếp xúc cử tri theo chương trình khung của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hướng dẫn phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19; gửi trước cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các cơ quan có liên quan và người ứng cử để theo dõi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã thông báo cho cử tri có thể góp ý về chương trình hành động với các ứng cử viên và gửi gắm nguyện vọng của mình bằng văn bản; tổng hợp ý kiến cử tri góp ý, lập phiếu đăng ký phát biểu, gửi trước cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và người chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri để điều hành phần phát biểu của cử tri.

Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện việc tổ chức mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử các cấp với các hình thức phù hợp theo quy định, không tổ chức tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 của địa phương và của TP. Mặt trận TP sẽ cung cấp bản tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử để các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức mạn đàm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sẽ đăng tải tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trên Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố; các trang Thông tin điện tử của Ủy ban bầu cử TP, HĐND TP, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong thời gian quy định của pháp luật. Mặt trận các quận, huyện, phường, xã phối hợp thông báo rộng rãi để cử tri và nhân dân biết.

Phản hồi

Các tin khác