Bình Thuận: Giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức hiệp thương lần 3. Ảnh: Phạm Huệ

Tại hội nghị Hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XIV.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Bình Thuận có 12/12 người đủ tiêu chuẩn được cử tri nơi công tác tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Không có trường hợp nào cử tri nêu vấn đề cần phải thẩm tra xác minh. Về tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, có 10/12 người đủ tiêu chuẩn được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 01 người đạt 98,8% và 01 người cử tri tín nhiệm dưới 50%.

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 các đại biểu đã thảo luận các nội dung về danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV do địa phương giới thiệu như: Không đưa tên 01 trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV; xem xét Đơn xin thôi không tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV của 01 đại biểu; xem xét lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do tỉnh giới thiệu đối với 10 người của 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ cấu theo quy định.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội; trong đó có 09 người ứng cử đạt 100%  và 01 người ứng cử đạt 97,82% .

Tại hội nghị Hiệp thương lần 3, các đại biểu đã thảo luận các nội dung về danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, như: Xem xét Đơn xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 của 01 trường hợp; xem xét lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 87 người của 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ cấu theo quy định. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất danh sách giới thiệu 87 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; trong đó, có 86 người ứng cử đạt 100% và 01 người ứng cử đạt 97,36%.

Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được làm…

Được biết, qua 3 lần tổ chức hội nghị Hiệp thương, các hội nghị đều được diễn ra một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng luật theo đúng trình tự thủ tục của Luật bầu cử, tạo không khí thẳng thắn và cởi mở. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 đều là những công dân tiêu biểu, những người gương mẫu, có trình độ, phẩm chất, năng lực đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tham gia ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác