Đồng Tháp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Ngày 7/4, Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến để tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Thành Giang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Uỷ ban bầu cử tỉnh hướng dẫn về nhiệm vụ các Ban bầu cử và Tổ bầu cử; nội dung kiểm tra, giám sát trước và trong ngày bầu cử.

Theo đó, người ứng cử không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử.

Ban bầu cử phải chụ trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các công việc như: Thi hành pháp luật về bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử, bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu, nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử; tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v..

Về bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, có thể sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng và có thể kết thúc muộn hơn nhưng không quá 9 giờ tối.

Tại hội nghị, các thành viên Tổ Giúp việc Uỷ ban bầu cử tỉnh đã hướng dẫn cách kiểm phiếu và lập các mẫu biên bản bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia; hướng dẫn các biểu mẫu trung gian hỗ trợ kiểm tra kết quả bầu cử.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất