Hình ảnh các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021, Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dưới là một số hình ảnh đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu tại Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội.

Hai Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự Đại hội.

Hai Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự Đại hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự khai mạc Đại hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với các đại biểu tham dự Đại hội.

Các nữ đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh với đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các nữ đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh với đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đến dự Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đến dự Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến dự Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến dự Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu đến Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu đến dự Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu đến Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu đến dự Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu đến Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu đến dự Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu đến Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu đến dự Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu đến Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đến dự Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu quân đội dự phiên khai mạc Đại hội.

Các đại biểu quân đội dự phiên khai mạc Đại hội.

Các đại biểu quân đội dự phiên khai mạc Đại hội.

Các đại biểu công an dự phiên khai mạc Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tham dự Đại hội

Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Đại hội

Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội

Ccs

Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đoàn đại biểu dự Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đoàn đại biểu dự Đại hội


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đoàn đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội với các nữ đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội.

Các đại biểu tại Đại hội.


Phản hồi

Các tin khác