TAG: Đà Nẵng,

 • Đà Nẵng cần khẳng định vai trò thành phố trung tâm miền Trung - Tây Nguyên

  (ĐHXIII) – Đảng bộ TP Đà Nẵng cần xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực sự khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 • Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo Đề án nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP

  (ĐHXIII) – Công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) thời gian qua đã được Thành ủy Đà Nẵng tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành thận trọng, đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn và quy trình đặt ra. Đây là cơ sở quan trọng góp phần tạo thành công cho Đại hội, dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 23/10/2020.

 • Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo Đề án nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP

  (ĐHXIII) – Công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) thời gian qua đã được Thành ủy Đà Nẵng tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành thận trọng, đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn và quy trình đặt ra. Đây là cơ sở quan trọng góp phần tạo thành công cho Đại hội, dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 23/10/2020.

 • Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo Đề án nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP

  (ĐHXIII) – Công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) thời gian qua đã được Thành ủy Đà Nẵng tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành thận trọng, đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn và quy trình đặt ra. Đây là cơ sở quan trọng góp phần tạo thành công cho Đại hội, dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 23/10/2020.

 • Phát triển đảng trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

  (ĐHXIII) - Những đảng viên mới sau khi “ra lò” từ trường Đại học Duy Tân, một bộ phận được giữ lại, số khác về công tác tại cơ quan, đơn vị nhiều địa phương cả nước. Tất cả ở họ dù ở vị trí công tác nào cũng luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 • Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

  (ĐHXIII) – Phát triển đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường các nhiệm kỳ gần đây đã xác định.

 • Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

  (ĐHXIII) – Phát triển đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường các nhiệm kỳ gần đây đã xác định.

 • Hòa Vang phát huy tốt vai trò của công tác dân vận

  (ĐHXIII) – Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tập trung làm tốt công tác dân vận, qua đó khơi dậy và phát huy tiềm năng, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 • Xây dựng Hải Châu xứng đáng với vai trò là quận trung tâm của TP Đà Nẵng

  (ĐHXIII) – Sáng 24/7, sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành nội dung đề ra, kết thúc tốt đẹp.

 • Xây dựng Hải Châu xứng đáng với vai trò là quận trung tâm của TP Đà Nẵng

  (ĐHXIII) – Sáng 24/7, sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành nội dung đề ra, kết thúc tốt đẹp.

 • Xây dựng Đảng bộ Sơn Trà trong sạch, vững mạnh

  (ĐHXIII) - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lưu ý: Quận Sơn Trà phải tiếp tục tập trung quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gìn giữ, xây dựng và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

 • Hòa Vang tiếp tục bứt phá vươn lên

  (ĐHXIII) – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đề ra.

 • Hòa Vang tiếp tục bứt phá vươn lên

  (ĐHXIII) – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đề ra.

1 2