Xây dựng Hải Châu xứng đáng với vai trò là quận trung tâm của TP Đà Nẵng

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: ĐT).

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: ĐT).

Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đảng bộ quận Hải Châu khoá VI (nhiệm kỳ 20202-2025) với mục tiêu tổng quát: Chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận thật sự trong sạch, vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; mở rộng dân chủ, củng cố lòng tin, phát huy sức mạnh đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, tiếp tục xây dựng văn hóa văn minh đô thị; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an toàn xã hội, trật tự đô thị. Nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống.

Cùng với việc thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới, Đại hội cũng tập trung thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình tại Đại hội và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 40 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu khoá mới đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy. Theo đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức danh Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII gồm 41 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: ĐT).

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: ĐT).

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu khoá V (nhiệm kỳ 2015-2020) trình tại Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Hải Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành  9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Kinh tế quận phát triển đúng định hướng; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có chiều sâu; an sinh xã hội được quan tâm chu đáo; công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên; việc quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có những bước phát triển tích cực, góp phần xây dựng diện mạo Hải Châu ngày càng sạch, đẹp, văn minh hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy tốt các lợi thế để có những bước phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đồng chí Trương Quang Nghĩa cũng nêu lên một số mặt còn hạn chế, chưa làm tốt để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như:  Quận chưa có những bước đi mạnh mẽ, mang tính đột phá để khai thác tốt tiềm năng và lợi thế; còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép gây dư luận không tốt; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có mặt chưa toàn diện; sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng tại khu dân cư hạn chế…

Đồng chí Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ quận Hải Châu tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống: "Tập thể đoàn kết, sáng tạo; chính quyền năng động, đổi mới; đảng viên, người dân đồng thuận" để tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí lưu ý, với vị thế và tiềm năng của Hải Châu, Đảng bộ và chính quyền TP Đà Nẵng luôn xác định, đây là quận trung tâm về kinh tế- chính trị, văn hóa - xã hội; là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của thành phố. Đồng chí Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: Hải Châu phải tiếp tục là địa phương tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nhất là khai thác tốt tuyến đường ven sông Hàn, các tuyến phố chuyên doanh, các điểm tham quan, di tích, văn hóa, lịch sử…

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: ĐT).

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: ĐT).

"Làm tốt nhiệm vụ này không chỉ tạo bước tiến vững chắc cho quận mà góp phần thể hiện năng lực, vai trò đầu tàu của quận trong việc thúc đẩy kinh tế TP phát triển. Bên cạnh đó, Hải Châu cũng phải chú trọng để làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tái thiết và chỉnh trang đô thị. Trước mắt là đầu tư, chỉnh trang một số khu dân cư cũ, xuống cấp khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP được thông qua”- đồng chí Trương Quang Nghĩa lưu ý.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng đề nghị: Quận Hải Châu phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, phấn đấu trở thành đô thị kiểu mẫu, hiện đại, có các phân khu chức năng rõ ràng, không gian kiến trúc, cảnh quan hài hòa với môi trường, thể hiện rõ nét đặc trưng của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đô thị, môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn, xứng đáng với vai trò là quận trung tâm của TP./.

Phản hồi

Các tin khác