Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng cho ngày hội lớn
Đảng ủy KTNN báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: KTNN)
Đảm bảo tiến độ, chất lượng đại hội cơ sở

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Cũng như nhiều Đảng bộ khác, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp được Đảng bộ KTNN thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Kết quả, tính đến tuần đầu tháng 6/2020, đã có 34/34 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ KTNN tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với 24 Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ trực thuộc, Đại hội đã bầu 175 cấp ủy viên; trong đó có 54 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, 27 cấp ủy viên là nữ, độ tuổi dưới 35 có 4 đồng chí. Với 10 chi bộ cơ sở và bộ phận, Đại hội đã bầu 35 cấp ủy viên; trong đó có 11 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, 12 cấp ủy viên là nữ.

Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật Đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN cho biết: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Tại hầu hết các Đại hội, công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Báo cáo chính trị đã tổng kết trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu và đề ra giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Các ý kiến tham gia tại Đại hội, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung nhiều giải pháp thiết thực.

Các tổ chức đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Việc xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai với tinh thần dân chủ, lựa chọn được những cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực theo đúng quy định của Trung ương, tạo đồng thuận cao nên đạt kết quả cao trong bầu cử...

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Để triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thành lập 04 Tiểu ban giúp việc Đại hội gồm Nhân sự, Văn kiện, Tuyên truyền và Tổ chức phục vụ Đại hội.

Đặc biệt, đối với công tác chuẩn bị nhân sự và giới thiệu nhân sự vào cấp uỷ khoá mới, cùng với cấp ủy các đơn vị trực thuộc, Tiểu ban Nhân sự đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, trong đó, chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, bổ sung những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, để giới thiệu và làm cơ sở xây dựng Đề án và Phương án nhân sự cho Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ KTNN đã thực hiện xong quy trình 5 bước về nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành (thống nhất giới thiệu 40 đồng chí để bầu 35 đồng chí), Ban Thường vụ (giới thiệu 13 đồng chí để bầu 11 đồng chí), Ủy ban Kiểm tra (giới thiệu 08 đồng chí để bầu 07 đồng chí). Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Kết quả rà soát các đồng chí được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Đảng ủy KTNN đã hoàn thiện bản báo cáo chính trị trình Đại hội với những đánh giá sâu sắc và toàn diện về thành tựu mọi mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm qua, nêu bật ý nghĩa cũng như tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với ý chí và tinh thần quyết tâm cao.

Có thể nói, càng gần đến ngày khai mạc Đại hội, cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên, người lao động KTNN dễ dàng cảm nhận không khí chuẩn bị tích cực, khẩn trương trong toàn Đảng bộ. Từ những ngày đầu tháng 7, Đảng ủy đã lên lịch tiến độ chi tiết các công việc chuẩn bị trước thềm Đại hội và kịch bản tổ chức, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch, hướng dẫn đại biểu thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội, hướng dẫn của Ban kiểm phiếu tổ chức bỏ phiếu…

Các tổ công tác giúp việc về nội dung đại hội, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền về đại hội, về lễ tân, hậu cần, kỹ thuật và phục vụ Đại hội đã được phân công cụ thể chức trách của từng tổ, từng cá nhân. Đến nay, mọi chương trình đều đã được rà soát kỹ càng, kiểm tra, khớp nối và tổng duyệt. Các phương án dự phòng phát sinh đột xuất, các phương án an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cũng đã được đề ra…

Đại hội Đại biểu lần thứ VII Đảng bộ KTNN dự kiến tổ chức vào ngày 03-04/8. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn, ý chí và khát vọng của Đảng bộ và hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, động viên toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đặc biệt trong bối cảnh vị thế, quyền hạn và trách nhiệm của KTNN đã được nâng lên tầm cao mới khi Luật KTNN sửa đổi năm 2019 có hiệu lực ngày 1/7/2020.

Đây thực sự là Đại hội của giai đoạn phát triển mới, khí thế mới, là Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và với trách nhiệm cao nhất nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển bền vững, đồng bộ, chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Đảng bộ KTNN là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 34 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ cơ sở, 10 Đảng bộ bộ phận, 4 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 1.500 Đảng viên, chiếm gần 70% trong tổng số cán bô, công chức, viên chức và người lao động.  

Phản hồi

Các tin khác