Hòa Vang tiếp tục bứt phá vươn lên

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng”, sau 2 ngày diễn ra, sáng 17/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết tại hội trường thông qua các chỉ tiêu chủ yếu  Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ mới (2020-2025)

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết tại hội trường thông qua các chỉ tiêu chủ yếu  Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ mới (2020-2025)

Trước đó, trong phiên khai mạc sáng 16/7, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực công tác, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đề ra.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa cho rằng, trong những kết quả đạt được đó, nổi bật nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng được xây dựng hoàn thiện và đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng triển khai. Nhiều mô hình sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều thành tựu quan trọng và hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch. Diện mạo nông thôn, môi trường sống chuyển biến rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên đáng kể.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa đề nghị, Đại hội thảo luận giải pháp nhằm tập trung làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị mang bản sắc riêng, trọng tâm là phát triển đô thị sườn đồi, đô thị xanh gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn đặc trưng văn hóa làng quê, nông thôn truyền thống, đi cùng với việc tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào người Cơ tu.

Đồng thời, huyện Hòa Vang cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng của TP lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch làng nghề, khu vực sinh thái, đặc trưng của từng vùng, từng khu vực; bảo đảm quy hoạch chuẩn không gian chung trên địa bàn huyện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của TP. 

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Về kinh tế, đồng chí Trương Quang Nghĩa chỉ rõ: “Huyện cần ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới...”.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVI trình bày tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực thực hiện và đạt những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XVI đề ra đều đạt và vượt. Các chương trình đột phá, các đề án được thực hiện hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, có nhiều khởi sắc.

Huyện cũng đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020) trước 01 năm so với kế hoạch. Thương mại, dịch vụ phát triển, công nghiệp xây dựng được quan tâm. Công tác huy động, triển khai các nguồn lực được thực hiện hiệu quả, mức vốn huy động hằng năm tăng bình quân 15-20%, tạo sự chủ động trong công tác đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, duy trì và phát triển huyện nông thôn mới.

Văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nghiêm minh, đúng pháp luật. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến kết quả, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; đồng thời nhiều ý kiến, tham luận chứng minh, làm rõ thêm các kết quả sau một nhiệm kỳ phấn đấu đầy quyết tâm của toàn Đảng bộ để đạt được cũng như những kiến nghị, đề xuất để Hòa Vang tiếp tục bứt phá vươn lên trong 5 năm tới.

Các đại biểu cũng đã góp ý vào các văn kiện trình Đại hội lần này và văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVII đã bầu đồng chí Phạm Nam Sơn giữ chức danh Bí thư Huyện uỷ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.

Phản hồi

Các tin khác