Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ huyện Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản (theo giá hiện hành) đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha canh tác đạt 130 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng bình quân hằng năm đạt 15,7% với 3 ngành chủ lực: cơ khí, dệt may - da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm ước đạt 6.273 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Ðoàn Hồng Phong chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI  (Ảnh: Xuân Thu)

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị quan tâm, tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trước kế hoạch. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang được triển khai hiệu quả.

Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được duy trì. Mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư về mọi mặt, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Các chính sách xã hội, người có công được triển khai đồng bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,7%...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng sử dụng đất lãng phí, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai...    

                                                         Quang cảnh đại hội 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đánh giá cao Nam Trực khi 10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đều đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp gấp 2 lần so với năm 2015. Nam Trực cũng là huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đứng thứ 2 của tỉnh, chỉ sau thành phố Nam Ðịnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ðảng bộ huyện Nam Trực tăng cường lãnh đạo, làm tốt công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; quan tâm phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Ðảng bộ huyện cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng  Ðảng và hệ thống chính trị trước hết là xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phòng, chống tham nhũng và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo huyện Nam Trực ngày càng phát triển.