Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong việc cả hệ thống chính trị cùng làm dân vận


Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Chiều 15/7, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Quyết định 290.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trên địa bàn Thành phố, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, hội viên, đoàn viên… và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay được nâng lên, qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này đã thể hiện rõ qua 10 nhóm kết quả nổi bật sau 10 năm TP Hà Nội thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW.

Cụ thể, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, sau 10 năm, thành phố đã ban hành 39.948 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận. Công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính. Công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan tư pháp và của lực lượng vũ trang được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, gần dân ngày một nâng cao.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Từ năm 2010 đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Hà Nội đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 579 xã, phường, thị trấn và 150 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở khác, bao gồm Quy chế dân chủ trong các trường ngoài công lập, trong khối chợ, trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác thu thuế…

Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp được đẩy mạnh, tập trung vào việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố. Nhờ đó, các chỉ số về cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố liên tục tăng, lần lượt xếp thứ 2/63 và 9/63 tỉnh, thành phố.

10 năm qua, toàn thành phố tổ chức 27.739 cuộc giám sát, 6.889 hội nghị phản biện; giai đoạn 2013-2020, cấp thành phố tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; cấp quận, huyện, thị xã tổ chức 144 hội nghị đối thoại định kỳ; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 2.048 hội nghị đối thoại định kỳ. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Hà Nội vẫn còn một số hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 290. Đó là một số cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận còn chung chung, hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận ở một số nơi chưa đồng bộ. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân ở một số địa phương, đặc biệt ở những địa bàn nhạy cảm, phức tạp còn chưa kịp thời; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân có lúc cơ nơi chưa cao, còn để xảy ra các vụ việc kéo dài…

Công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận xã hội


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” là những nội dung cụ thể hóa Quyết định 290. Trong quá trình thực hiện, Thành phố cũng tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ bản xử lý dứt điểm các “điểm nóng” phát sinh ở cơ sở. Trong quá trình đó, Hà Nội đã quán triệt yêu cầu “không có vụ việc nào không có người giải quyết, không có khuyết điểm nào không có người chịu trách nhiệm và không có sai phạm nào không có người bị xử lý” và xử lý sai phạm của cán bộ trước, sau đó mới xử lý sai phạm của người dân.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận và phát huy dân chủ nên Hà Nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nhất là trong công tác giảm nghèo, chăm lo cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin, cách đây 10 năm, Thành phố có gần 17% hộ nghèo thì đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 0,42% và phấn đấu hết năm nay sẽ không còn hộ nghèo…. Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Quyết định 290 đã làm cho công tác dân vận đi vào đời sống, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, điều này được thể hiện rõ nét trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Để nâng cao Quyết định 290, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị sau đánh giá tổng kết 10 năm, trước tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến đổi khó lường, nhất là sự diễn biến bất ngờ của đại dịch COVID-19, Trung ương cần có những quy định, chỉ đạo trong công tác dân vận làm sao đảm bảo hiệu qủa thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Vì trong thực tế, người dân ngày càng đòi hỏi sự công khai, minh bạch để người dân hiểu rõ, hiểu cụ thể hơn những vấn đề của địa phương, đất nước. Do đó, cần nghiên cứu để có những chỉ đạo sát sườn hơn để các địa phương, đơn vị bám vào đó để chỉ đạo cho sát với thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh 5 điểm “tâm đắc” sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 như sự chỉ đạo bài bản, nghiêm túc, đổi mới trong công tác dân vận; chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp được nâng lên theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát huy dân chủ gắn với giải phóng mặt bằng...; hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng được chú trọng; công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận xã hội…Đồng thời nêu rõ, trong nhiệm kỳ tới, Thành ủy Hà Nội xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Chính vì thế, khối dân vận, nhất là ở cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những kiến nghị, đề xuất và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, ngoài những kết quả nổi bật trên, Hà Nội còn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã, Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch Mặt trận đều là Thường vụ cấp ủy. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, một trong những phương hướng công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố khóa tới là phải kết hợp giữa “diện” và “điểm”, đó là triển khai công tác dân vận toàn diện trên các lĩnh vực song vẫn phải có điểm nhấn. Ngoài ra, sau khi Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290, Thành ủy sẽ nghiên cứu để ban hành một nghị quyết chuyên đề sâu hơn về công tác dân vận để triển khai cụ thể trong thực tế.

 Phát huy vai trò để cả hệ thống chính trị cùng làm công tác dân vận


Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TH)

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TH)

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng từ cấp ủy đến chính quyền; đồng thời tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị; có nhiều kinh nghiệm hay, bài học quý.

“Đặc biệt, Hà Nội đã chọn đúng trọng tâm công tác dân vận là chăm lo đến nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến các doanh nghiệp. Thành phố cũng triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, tiếp xúc và đối thoại trực tiếp...; từ dân chủ trực tiếp đến dân chủ đại diện, giám sát, phản biện đều được thực hiện nền nếp. Những điểm “nóng” của Thành phố cũng được giải quyết ổn định… Nhiều năm liền, Đảng bộ Hà Nội đã tạo nền tảng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của dân với Đảng” – đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý Hà Nội cần thực hiện 4 vấn đề cụ thể. Trong đó đề nghị Hà Nội tiếp tục triển khai, đưa Quyết định 290 đi vào thực chất hơn và mang lại những điều tốt đẹp cho người dân. Làm sao từ cấp ủy, chính quyền đến người dân nhận thức sâu sắc hơn, trách nhiệm hơn đối với công tác dân vận. Quá trình thực hiện phải gắn với các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận, nhất là quan điểm phải phát huy quyền làm chủ của người dân và quan tâm đến lợi ích Nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh việc cần quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp và tiềm ẩn phức tạp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong cả hệ thống chính trị để người dân tin Đảng; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để “cả hệ thống chính trị phải cùng làm dân vận”...

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Bộ Chính trị sẽ sửa đổi một số nội dung trong Quyết định 290 để phù hợp với thực tế. Đồng thời sẽ sơ kết thí điểm một số vấn đề như Chủ tịch MTTQ kiêm Trưởng Ban Dân vận…./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất