Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, 232 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam lần thứ XXVI diễn ra trong 03 ngày 14-16/7.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Bảng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đề ra. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt mức cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt mức 13,4%/năm; tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý giai đoạn 2016-2020 đạt gần 3.400 tỉ đồng (tăng bình quân 35,1%/năm). Huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp làm tốt quy hoạch phát triển du lịch, triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án lớn, đẩy mạnh giải quyết việc làm mới, quan tâm xuất khẩu lao động, tăng dần tỉ lệ lao động qua đào tạo… góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 2,06%.

Các hoạt động trên  lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì, đạt chất lượng cao. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/người/năm. Công tác quốc phòng- an ninh tiếp tục được củng cố, tình hình chính trị- xã hội ổn định.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI 

Trong công tác xây dựng Đảng, tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức đảng các cấp trong toàn đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Toàn đảng bộ đẩy mạnh thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng, triển khai có nền nếp và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kim Bảng phấn đấu đạt 16 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, 3 khâu đột phá; trong đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 138 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách huyện quản lý (không tính bổ sung từ ngân sách cấp trên) tăng bình quân 10%/ năm, đến năm 2025 đạt 1.100 tỉ đồng; giải quyết việc làm mới cho 3.600 lao động/năm; phấn đấu có 10 đơn vị hành chính cấp xã đạt tiêu chí phường và huyện đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã trước năm 2025; tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên…

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bảng đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam mong muốn Đảng bộ huyện Kim Bảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; Phát huy tốt thế mạnh về vị trí để phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch quốc gia Tam Chúc, tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI gồm 37 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm 31 đại biểu chính thức. Đồng chí Phạm Hồng Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.