Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Khẳng định vị trí là hạt nhân lãnh đạo trong doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo đại hội  - Ảnh: Dương Triều

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội do đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng trình bày nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm qua, Đảng ủy Khối không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao vị thế, vai trò và tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo các doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối phát huy mạnh mẽ những yếu tố thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, thể hiện vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp mặc dù hình thức sở hữu, mô hình doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Từng thời kỳ, Đảng ủy Khối đều có chỉ đạo kịp thời, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

Đặc biệt, thời gian qua, Đảng ủy Khối có nhiều biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, có tiếng nói kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm ổn định và phát triển. Nhờ vậy, hầu hết  doanh nghiệp trong khối đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là có nhiều giải pháp hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua là hầu hết các doanh nghiệp trong Khối trụ vững, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu đạt hơn 97.700 tỷ đồng, tăng bình quân 13,5%/năm; tổng lợi nhuận gấp 3,73 lần so với nhiệm kỳ trước, tăng bình quân 10,45%/năm; bảo đảm việc làm và thu nhập gần 30.000 lao động, đến cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quân người lao động đạt 8,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,42 lần đầu nhiệm kỳ, tăng bình quân 9,1%/năm; tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 3.698 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nêu rõ, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Khối có nhiều đổi mới trong công tác chính trị tư tưởng và tổ chức, đạt hiệu quả cao, không ngừng nâng cao sức mạnh của Đảng. Đảng bộ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội  - Ảnh: Dương Triều

5 năm qua, Đảng bộ khối thành lập được 8 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp hơn 1.110 đảng viên mới. Đảng ủy khối chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội; tổng số kinh phí ủng hộ của các doanh nghiệp tham gia các chương trình xã hội từ thiện nhiệm kỳ qua lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Phát huy thành tích đó, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng uỷ khối, cấp uỷ cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp; đóng góp mạnh mẽ để Hải Phòng phát triển bứt phá, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm có 90% số doanh nghiệp trở lên sản xuất kinh doanh hiệu quả; 100% hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm việc làm, thu nhập  và các chế độ chính sách cho người lao động; hàng năm có 85% trở lên các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025  - Ảnh: Dương Triều

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố cần nắm bắt thời cơ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao sức cạnh tranh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Khối phải thực sự là cầu nối luôn tích cực, chủ động trong việc kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp, tham mưu với Thành ủy và UBND thành phố tìm các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm ứng dụng công nghệ mới, hiện đại hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp gắn với thương hiệu sản phẩm trên thị trường, xây dựng các mô hình hoạt động, quản trị doanh nghiệp có hiệu quả. Quan tâm cải thiện nâng cao đời sống cho người lao động, bảo đảm công bằng về lợi ích để thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, sản xuất hàng hóa với năng suất chất lượng, hiệu quả cao. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị toàn Đảng bộ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo; tất cả các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời, xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, phải thật sự nhạy bén, thường xuyên, coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng về đoàn kết, về tập trung dân chủ, về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, về phê bình, tự phê bình, về kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố cần chú trọng làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng công tác Đảng đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ bí thư cấp ủy ở cơ sở, nhất là cán bộ trong loại hình doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Dương Triều

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố gồm 10 đại biểu chính thức.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lê Hữu Toản; Nguyễn Văn Thụ được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp khóa III./.