Điện mừng Lãnh đạo Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

* Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc An-tô-ni-ô Gu-tê-rết (António Guterres) đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Mông Cổ Lu-vơ-san-nam-sờ-rai Oi-ôn E-rờ- tên (Luvsannamsrain Oyun-Erdene) đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Ra-đếch Vôn-đờ-ra-chếch (Radek Vondrácek) đã gửi thư, điện chúc mừng./.

Phản hồi

Các tin khác