Điện, Thư chúc mừng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam

*Điện, Thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc:

  - Tổng thống In-đô-nê-xi-a (Indonesia) Giô-cô Uy-đô-đô (Joko Widodo);

   - Quốc vương Ma-lai-xi-a (Malaysia) Áp-đu-la Ri-ay-a-tu-đin An Mu-xta-pha Bi-la Sa Íp-ni Xun-tan Ha-gi A-mát Sa An Mu-xta-in Bi-la;

- Tổng thống nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la (República Bolivariana de Venezuela) Ni-cô-lát Ma-đu-rô Mô-rốt (Nicolás Maduro Moros);

- Quốc vương Ả-rập Xê-út Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Salman bin Abdulaziz Al Saud) và Hoàng Thái tử Ả-rập Xê-út Mô-ham-mét bin Xan-man bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud);

- Quốc vương Ma-rốc (Morocco) Mô-ham-mét VI (Mohammed VI).

- Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sau-li Ni-nít-xờ-tô (Sauli Niinisto);

- Thủ tướng Nhà nước Cô-oét (Kuwait) Xa-ba Kha-lít An Ha-mát An Xa-ba (Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah).

* Điện, Thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính:

- Thủ tướng Quốc vụ Đại Hàn Dân Quốc Châng Sê Ki-un;

- Thủ tướng Nhà nước Cô-oét (Kuwait) Xa-ba Kha-lít An Ha-mát An Xa-ba (Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah);

- Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan San-na Ma-rin (Sanna Marin).

* Điện, Thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ:

- Chủ tịch Hạ viện Ma-lai-xi-a (Malaysia) Đa-túc A-da A-di-dan Ha-run;

- Chủ tịch Quốc hội Phần Lan A-nu Va-vi-lai-nen (Anu Vahvilainen)./.

Phản hồi

Các tin khác