Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga có những bước phát triển rất tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga V. Pu-tin

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga V. Pu-tin

Ngày 05/4/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga V. Pu-tin. 

Tổng thống V. Pu-tin nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng ta, về những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 35 năm đổi mới và tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo cũng như những nét chính trong chính sách đối ngoại đã được Đại hội XIII đề ra. Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống,  Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, cảm ơn nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình, bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và quốc tế.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi những nét chính về tình hình hai nước trong thời gian gần đây, vui mừng trước những thành tựu mà hai bên đạt được, đồng thời nhấn mạnh, quan hệ song phương Việt Nam – Liên bang Nga có những bước phát triển rất tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực có các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí, kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo, du lịch, phòng chống COVID-19 trong đó có việc thông qua các hình thức khác nhau chuyển giao, hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất vắc-xin chống Covid-19 và hợp tác trên kênh đảng. 

Chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết phải xây dựng mối quan hệ quốc tế lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng thống V. Pu-tin thăm chính thức Việt Nam trong năm 2021và bế mạc Năm Việt Nam tại Liên bang Nga và Năm Liên bang Nga tại Việt Nam. Tổng thống V. Pu-tin đã vui vẻ nhận lời.

Phản hồi

Các tin khác