Thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong đó, có thư chúc mừng của:

- Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga G.A. Diu-ga-nốp (G.Zyuganov),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ác-hen-ti-na Vích-to Kốt (Víctor Kot),

- Nguyên Tổng thống Ác-hen-ti-na Mau-ri-xi-ô Ma-cờ-ri (Mauricio Macri),

- Chủ tịch Đảng Phong trào Tự do miền Nam Ác-hen-ti-na Um-béc-tô Tu-mi-mi (Humberto Tumini),

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đề xuất Cộng hòa Ác-hen-ti-na,

- Chủ tịch Đảng Xã hội Ác-hen-ti-na An-tô-ni-ô Bôn-pha-ti (Antonio Bonfatti),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ác-hen-ti-na Mới Páp-lô Rê-rây-ra (Pablo Pereyra),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Xa-la Át-li (Salah Adly),

- Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bô-li-vi-a Ích-na-xi-ô Men-đô-xa (Ignacio Mendoza),

- Tổng Bí thư Đảng Tiền phong Nhân dân Cô-xta-ri-ca Um-béc-tô Va-gát Các-bô-nen (Humberto Vargas Carbonell),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ê-cu-a-đo Guyn-xtơn A-la-côn Ê-li-xan-đê (Winston Alarcón Elizalde),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Gioóc-đa-ni Pha-rắc An-ta-me-di (Pharaz Antamediz),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản I-ta-li-a Mau-rô An-bô-rê-xi (Mauro Alborazi),

- Chủ tịch lâm thời Đảng Đại hội vì Độc lập Ma-đa-ga-xca Ra-dao-bê-li-sơn An-đờ-ri-an-xoa (Rajaobelison Andriantsoa),

- Chủ tịch Đảng Mặt trận Rộng rãi U-ru-goay Ha-vi-ê Mi-ran-đa (Javier Miranda),

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la Ốt-xca Phi-ghê-ra (Oscar Figuera),

- Thống đốc tỉnh Ka-na-ga-wa, Nhật Bản Ku-ro-wa Fu-di (Kuroiwa Yuji),

Và nhiều lãnh đạo các chính đảng, nguyên đại sứ các nước tại Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và các tổ chức quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất