Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô

Ngày 09/02, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản  Cu-ba (PCC) Ra-un Cát-xtơ-rô đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại Cuộc điện đàm, đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô đánh giá cao uy tín, vai trò và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cu-ba – Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi đường lối do Đại hội XIII đề ra, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. 

Nhân dịp này, đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô cũng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tới Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba từ trước đến nay, đặc biệt trong việc bảo đảm an ninh lương thực cho Cu-ba trong giai đoạn hiện nay thông qua việc cung ứng gạo và sự hợp tác hiệu quả trong các dự án hợp tác nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba nguyện sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cu-ba – Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô đã điện đàm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng cá nhân Đồng chí được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng thời cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba và nhiều cơ quan, tổ chức của Cu-ba đã kịp thời gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh những cử chỉ này thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cu-ba, sự gắn bó, tin cậy giữa cá nhân hai lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo một số kết quả của Đại hội XIII, khẳng định Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa, cả về tinh thần và vật chất của Cu-ba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong hơn 6 thập kỷ qua. Những tình cảm đặc biệt của Cu-ba đã, đang và luôn dành cho Việt Nam, được kết tinh trong câu nói bất hủ của lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ trước những khó khăn của Cu-ba đang phải đương đầu trong giai đoạn hiện nay, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba quang vinh, đứng đầu là đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô kính mến, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội do Đại hội VI (2011), Đại hội VII (2016) đề ra và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cu-ba vào tháng 4/2021 tới đây. 

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sớm thu xếp thời gian sang thăm Cu-ba và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trân trọng mời đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô sớm sang thăm lại Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác