Lãnh đạo các nước, các đảng và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Trong đó, có thư, điện chúc mừng của: 

Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên (Miguel Díaz-Canel).

Tổng thống Liên bang Nga V. Pu-tin (V. Putin).

Tổng thống Ấn Độ Ram Nát Cô-vin (Ram Nath Kovind).

Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê (Suga Yoshihide).

Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long.

Chủ tịch Đảng Liên đoàn Nhân dân Băng-la-đét, Thủ tướng Băng-la-đét Sếch Ha-si-ma (Sheikh Hasima).

Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas).

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xan-đi-nô (FSLN) Ni-ca-ra-goa, Tổng thống Cộng hòa Ni-ca-ra-goa Đa-ni-en Óoc-tê-ga (Daniel Ortega Saavedra).

Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Ya-ma-gu-chi Nat-su-ô (Yamaguchi Natsuo).

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Ra-gia (D. Raja).

Tổng Thư ký Đảng FUNCINPEC Cam-pu-chia Pich Sodetha. 

Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pha-bi-en Rút-xen (Fabien Roussel).

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Giê-ro-ni-mu đừ Xôu-xa (Jerónimo de Sousa).

Chủ tịch Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga  M.A. Xu-rai-kin.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va Vôi-tếch Phi-líp (Vojtěch Filip).

Chủ tịch Đảng Công nhân Hung-ga-ry G. Thuy-mơ (Gyula Thürmer).

Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức Pa-tờ-rích Khuy-bê-lê (Patrick Köbele).

Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) tại Vê-nê-xu-ê-la Đi-ốt-đa-đô Ca-bê-giô (Diosdado Cabello Rondón).

Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Đô-mi-ni-ca-na Mi-ghen Mê-hi-a (Miguel Mejia).

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô A-na-gia Gu-ti-ê-rết (Alberto Anaya Gutierrez).

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Rộng rãi Cốt-xta Ri-ca An-tô-ni-ô Óoc-tê-ga Gu-ti-ê-rết (Antonio Ortega Gutiérrez). 

Và một số đại sứ, nguyên đại sứ các nước tại Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác