Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào gửi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Ngày 31/01/2021, đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít cũng có điện cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và việc đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

Phản hồi

Các tin khác