Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

Hình ảnh về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tờ Modern Diplomacy.

Tiếp tục chuỗi những bài viết về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 4/2, tờ Mordern Diplomacy (chuyên trang của châu Âu về các vấn đề quốc tế) có bài viết với tựa đề “Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội của niềm tin và kỳ vọng”. Bài viết nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong các ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ đề ra tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 5 năm (2021-2025). Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội XIII của Đảng – sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thiện toàn bộ chương trình đề ra sớm hơn dự kiến.

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, nhận được hàng trăm thư, điện chúc mừng từ các bạn bè trên thế giới. Tác giả bài viết đánh giá, điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức chính trị, các nhà lãnh đạo cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đều chia sẻ thông điệp đoàn kết, hữu nghị hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới vai trò lãnh đạo của Đảng; thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Bài viết dẫn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật trách nhiệm lịch sử to lớn của Đảng Cộng sản đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Nêu bật kết quả của sự kiện chính trị trọng đại này, bài viết chỉ ra rằng, Đại hội XIII của Đảng đã tóm tắt những thành tựu, nêu rõ những hạn chế và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 5 năm (2021-2025), cùng những mục tiêu, trọng tâm tới năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045. Đại hội nêu bật quyết tâm thực hiện 2 mục tiêu: (1) đến năm 2030 (dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, với mức thu nhập bình quân cao; (2) đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam trở thành nước phát triển, có mức thu nhập bình quân cao.

Bài viết khẳng định, thành công của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son trên con đường phát triển đất nước, là dấu mốc cho công cuộc Đổi mới thứ 2. Dưới vai trò lãnh đạo của Đảng, khát vọng vươn lên của Việt Nam sẽ chứng kiến những kỳ tích mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đưa đất nước lên một tầm phát triển mới./.

Phản hồi

Các tin khác