Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Theo đó, EVNHANOI không cắt điện lưới cao, trung, hạ áp toàn bộ TP Hà Nội (trừ các trường hợp khẩn cấp) và toàn bộ các điểm đảm bảo điện phục vụ kỳ họp trong thời gian chuẩn bị và thời gian họp và thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với những địa điểm đặc biệt quan trọng như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng Trung ương Đảng, các khách sạn, nhà khách phục vụ các đại biểu, đoàn khách, báo chí tới dự Đại hội,  đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện và bộ lưu điện hạ thế cấp dự phòng, đồng thời tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian Đại hôi họp và thời gian tổng duyệt tại các điểm có các hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa (Nguồn: EVNHANOI) 

EVNHANOI đặt mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm phục vụ ăn nghỉ của các đại biểu tham dự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Các công việc đã thực hiện bao gồm: Phối hợp hỗ trợ Trung tâm Hội nghị Quốc gia kiểm tra, thí nghiệm toàn bộ các thiết bị đóng cắt, máy biến áp trung thế tại Trung tâm. Lắp đặt hoàn thiện hệ thống UPS cho toàn bộ phòng họp, phòng chuyên môn phục vụ Đại hội.

Thông báo tới chính quyền các quận, huyện, thị xã tuyên truyền đến các tổ dân phố nâng cao ý thức trong việc không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trạm biến áp. Thực hiện kiểm tra rà soát tình hình vận hành các trạm 110kV cấp điện cho Đại hội.

Không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trên toàn bộ địa bàn Hà Nội từ 0 giờ ngày 19/1 - 24 giờ ngày 4/2. Phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc thực hiện chuyển đổi kết dây tối ưu nhất trong vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn cho lưới điện trong thời gian diễn ra Đại hội.

EVNHANOI thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phương án đảm bảo điện đã lập, bám sát và nắm chắc các yêu cầu đảm bảo điện bổ sung để kịp thời huy động các đơn vị thực hiện. Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác