Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Sáng 4/8, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 267 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.875 đảng viên sinh hoạt trong 68 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…

Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là việc xây dựng các chương trình, đề án để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá, 3 chương trình công tác, 9 đề án,... với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo, góp phần tạo sự chuyển biến mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, nhận thức sâu sắc vai trò là các cơ quan trực tiếp tham mưu, phục vụ Thành uỷ trong công tác lãnh đạo toàn diện hoạt động của Đảng bộ TP, các chi, đảng bộ các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; góp phần tích cực vào kết quả chung trên các lĩnh vực công tác của thành phố…

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm. Điểm nổi bật là đã có 250 lượt bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết; trên 2.500 lượt cán bộ chủ chốt tham gia học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối.

Đảng bộ khối cũng là đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mặc dù số lượng đầu mối tổ chức và cán bộ rất lớn, song với cách làm bài bản, sáng tạo, khoa học, thận trọng, đúng quy định đã tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; bảo đảm sự ổn định, nâng cao hiệu quả của các đơn vị và chất lượng cán bộ sau sắp xếp (qua sắp xếp, kiện toàn giảm 5/17 ban chỉ đạo của Thành ủy; 74/102 ban chỉ đạo, 21/26 ban quản lý dự án thuộc UBND Thành phố; giảm 13 đầu mối phòng, ban và đơn vị sự nghiệp khối các cơ quan Đảng, đoàn thể; giảm 45 phòng chuyên môn, 121 đơn vị sự nghiệp với 26 trưởng phòng, 116 phó phòng, 177/308 trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, 7/23 trụ sở làm việc ở các sở, ban, ngành thuộc khối chính quyền).

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài ra, việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ đã được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hướng dẫn cụ thể góp phần tạo chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng thực chất, hiệu quả, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ. Cùng với đó, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đảng bộ Khối cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị… Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối đề ra.

Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội sẽ thực hiện 2 khâu đột phá; cụ thể hóa bằng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Đặc biệt là thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung thực hiện kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội có vị trí, vai trò rất quan trọng; 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân lãnh đạo của các ban đảng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành của thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và phân tích kỹ, đầy đủ và sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua đã được chỉ ra, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan TP, tham gia tham mưu, đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng trong Khối.

“Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước... Yêu cầu nhiệm vụ đối với Đảng bộ Khối các cơ quan TP phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu. Muốn vậy, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối phải thực sự gương mẫu: Đối với tổ chức đảng thì phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên các mặt trận, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời thể hiện trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối các cơ quan TP cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể của thành phố để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong đó, cần chú trọng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên: đề cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn…

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, Đảng bộ Khối thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. “Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối đảm bảo tinh gọn về bộ máy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất và giữ vững sự ổn định của đơn vị” – Bí thư Vương Đình Huệ nói.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành Thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số SIPAS, PAPI, cải thiện môi trường đầu tư. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng đạo đức công vụ. Quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành, giải quyết công việc.

Trong buổi sáng, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp đối với chức danh Bí thư Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII sẽ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025

- 100% các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm, chuyên đề.

- 100% các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện theo chủ đề hằng năm bảo đảm thực chất.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên.

- Hằng năm, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa, trong đó 60% trở lên đạt chuẩn văn hóa; 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hằng năm, thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên: 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Kết nạp 350 đảng viên mới/năm.

- 100% cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm, chuyên đề..

 

Phản hồi

Các tin khác