TP. Thuận An (Bình Dương) làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Thuận An. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Tại Uỷ ban Nhân dân TP Thuận An, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, hàng năm, Uỷ ban Nhân dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch đổi mới lề lối làm việc, gắn với thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, Uỷ ban Nhân dân TP Thuận An đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “nhận hồ sơ và trả kết quả” đúng quy trình, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân TP Thuận An thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Ở các địa phương như Vĩnh Phú, Thuận Giao, Lái Thiêu, Hưng Định, Bình Nhâm…, hàng năm, Đảng ủy các phường, xã đều có kế hoạch cụ thể. Cùng với đó là kết hợp với việc triển khai tại hội nghị nhằm tuyên truyền, giáo dục phù hợp về những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Thuận An cho biết, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua học tập, hàng năm, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện tốt cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương theo quy định, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ nhiều năm nay, phường Lái Thiêu đã thực hiện thành công mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” gắn với việc từng cán bộ, công chức học tập theo Bác. Từ mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, Uỷ ban Nhân dân phường Lái Thiêu đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bổ sung một số nội dung khác vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” trong xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức luôn hành động vì dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân.

Không chỉ có phường Lái Thiêu thành công khi triển khai mô hình này gắn với việc học tập theo Bác mỗi ngày, mà tại TP Thuận An, việc học tập theo Bác với những bài học gần dân, sát dân luôn được lan tỏa rộng khắp toàn thành phố. Đó là tại Kho bạc Nhà nước TP Thuận An, Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố, Uỷ ban Nhân dân xã An Sơn, phường Vĩnh Phú, phường Hưng Định luôn gắn việc học tập theo Bác với mô hình gần dân, sát dân để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phường Hưng Định cho biết, trong 4 năm qua, phong trào học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Hưng Định luôn sôi động, nhất là đối với cán bộ, đảng viên đương nhiệm. Nhiều chuyên đề đã được đưa ra sinh hoạt trong chi bộ để mỗi người cùng học tập, như: “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Giá trị trường tồn của Di chúc Bác Hồ”, “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”. Hội Người cao tuổi phát động phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình tôi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh thì phát động phong trào treo ảnh Bác Hồ nơi trang nghiêm trong gia đình. Mặt trận và đoàn thể phát động các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, toàn dân rèn luyện thân thể, hàng năm có từ 92% đến 95% hộ đạt danh hiệu hộ gia đình văn hóa, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, 3/3 khu phố đạt khu dân cư văn hóa.

Có thể thấy, qua việc thực hiện Chỉ thị số 05, toàn Đảng bộ TP Thuận An xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả, như: “Cán bộ công chức gần dân”, “Cán bộ, lãnh đạo tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, “Đèn điện thắp sáng đường nông thôn”, “Nhà nhà treo ảnh Bác”, “Giỏ rác vì môi trường, “Nông dân giúp nhau chuyển đổi cây trồng”, “Viết nhật ký cá nhân làm theo lời Bác”…

Để tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Thành ủy Thuận An đã chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính; đồng thời chú trọng công tác phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo và các tổ chuyên môn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, từ đó đáp ứng kỳ vọng của người dân trong hoạt động giải quyết các công việc hằng ngày./..

Phản hồi

Các tin khác