Đúng ngày kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

LĐLĐ tỉnh Hà Nam hiện đang quản lý 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 1.144 công đoàn cơ sở, hơn 95.500 đoàn viên công đoàn. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Nổi bật là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ"; "Thi đua học tập nâng cao trình độ, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy tính năng động, sáng tạo của CNVCLĐ trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Hằng năm, trên 90% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 75-80% cá nhân đạt các danh hiệu thi đua.

Hệ thống công đoàn 5 năm qua có 3 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh. 2 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 được tuyên dương tại Hội nghị.  

5 năm tới, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; động viên CNVCLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tại hội nghị, 12 tập thể, 36 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng bằng khen; 15 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn".