Mỗi phong trào thi đua đều cụ thể hóa bằng chỉ tiêu sát thực và khả thi

Cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty tham gia hội nghị

  Sáng ngày 16/7, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III (2020-2025).

Báo cáo kết quả giai đoạn 2015-2019, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: Việc tổ chức, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong các năm qua luôn được Tổng công ty chú trọng bám sát những nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức triển khai đồng bộ và phổ biến đến từng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng.

Mỗi phong trào thi đua đều được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu sát thực, có tính khả thi và gắn kết nội dung thi đua với hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên cho việc tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác.

Các chương trình, phong trào thi đua trọng điểm được Tổng công ty phát động liên tục, thường xuyên và có mục tiêu thiết thực. Bên cạnh các chương trình thi đua tập trung, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã phân phối quỹ khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc để các đơn vị được chủ động trong việc khen thưởng các phong trào thi đua ở cơ sở, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động được kịp thời và chính xác.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các phong trào thi đua đều được các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên nỗ lực thực hiện. “Sự thành công của phong trào thi đua trong các năm qua đã thể hiện sự nghiêm túc và thống nhất ý chí cao trong hành động, sự đoàn kết và hợp tác của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

5 năm qua, các chỉ tiêu về sản lượng điện thương phẩm, giá bán điện bình quân, tổn thất điện năng đo đếm, độ tin cậy cung cấp điện, kết quả sản xuất - kinh doanh… đều đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Tổng công ty đã xét công nhận hơn 600 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; gần 1.000 giải pháp hành chính và cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó, các sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực quan trọng hiện nay như: Giải pháp kỹ thuật phục vụ thi công, sửa chữa, vận hành hệ thống điện; chất lượng dịch vụ khách hàng; ứng dụng công nghệ thông tin… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành phát động. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực TP đã hoàn tất dự án “Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – Huyện Cần Giờ”; đóng góp, hỗ trợ xây dựng 14 cây cầu qua kênh, rạch nhỏ và hàng chục km đường liên ấp, nội xã cùng hệ thống chiếu sáng, thắp sáng dân cư tại các xã, huyện của TP và các tỉnh lân cận, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương khó khăn với tổng số tiền là hơn 1,7 tỷ đồng; tham gia hỗ trợ cho nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là các chương trình vì người nghèo, với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2015-2019, Tổng công ty đã tham gia đóng góp xây dựng 209 căn nhà tình thương, tình nghĩa,1 khu tưởng niệm liệt sĩ, 1 nhà truyền thống Lữ đoàn 146 Hải quân. Tổng Công ty hiện nhận bảo trợ, chăm sóc cho 7 bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sống tại các huyện ngoại thành thuộc TP .Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ngô Thị Hoàng Các, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của Tổng công ty

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Tổng công ty và đơn vị trực thuộc, các cá nhân trong Tổng công ty đã nhận được  Huân chương Lao động các cấp; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, TP Hồ Chí Minh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh cho rằng, việc phát động các phong trào thi đua, đã góp phần tạo ra môi trường thi đua sôi nổi, khơi gợi tâm lý hứng khởi, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng công ty tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao trong từng năm. Nhờ đó, Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao trong 5 năm qua, đặc biệt có một số chỉ tiêu trọng tâm được thực hiện về đích sớm trước từ 1 đến 2 năm so với lộ trình đề ra.

“Qua các phong trào thi đua, đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đã được ghi nhận, khen thưởng, tặng thưởng nhiều bằng khen của cấp Trung ương, bộ, ngành, thành phố. Đây thật sự là những tấm gương sáng, tiêu biểu để cán bộ, người lao động của Tổng công ty học tập và noi theo”,  đồng chí Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phạm Quốc Bảo, tiềm năng sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty còn rất lớn (104 kỹ sư ASEAN, 66 chuyên gia; 220 công nhân lành nghề, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hàng năm), do đó, cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Các phong trào thi đua cần xác định mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, theo tinh thần thực hiện triệt để phương châm “chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả” trong tất cả các hoạt động. Đây là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, cần phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến, cải cách hành chính; cần phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển khoa học sáng tạo và nhân rộng các tấm gương thi đua tiêu biểu, từ đó góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước đến từng đơn vị, người lao động ở cơ sở.

Nhân dịp này, đã có 5 cá nhân của Tổng công ty được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 217 cá nhân và 21 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019 được Tổng công ty vinh danh./..

Phản hồi

Các tin khác