Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Liên đoàn Lao động TP thông tin cho báo chí chiều ngày 13/7 về Hội nghị

Liên đoàn Lao động TP chiều 13/7 cho biết, sẽ có 51 tập thể và 159 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động TP giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất tại các cấp công đoàn, tại các doanh nghiệp được lựa chọn từ 53 công đoàn cấp trên và trên 100 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Đặc biệt trong số đó có 70 cá nhân là công nhân trực tiếp sản xuất.

Chia sẻ về Hội nghị lần này, ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP cho biết, Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX đến nay.

Trong 5 năm qua, TP Hồ Chí Minh đã chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước như: phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà; ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi thợ giỏi; phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc; cùng các hoạt động chăm lo công nhân, viên chức lao động TP.

Trong đó, đối với phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có trên 48.548 lượt công đoàn cơ sở hưởng ứng thi đua, thực hiện 19.521 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; 65.198 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỉ đồng; 989 đề tài tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu. /.

Phản hồi

Các tin khác