Đó là ghi nhận của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 24/7.

Cùng dự có đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 

Theo đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hà Nam là một trong những tỉnh triển khai sớm công tác tuyên truyền lý tưởng cách mạng của giai cấp vô sản đến quần chúng nhân dân, thông qua những hội viên của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến, những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng- văn hoá của tỉnh Hà Nam luôn đi đầu động viên quân và dân anh dũng, kiên cường, chịu đựng gian khổ, hy sinh vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng và bảo vệ hậu phương lớn, dồn sức chi viện cho tiền tuyến đánh thắng quân xâm lược.

Trong sự nghiệp đổi mới trên quê hương Hà Nam, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo góp phần quan trọng đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đề cao tính năng động, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và nhân dân toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thứ hai từ phải qua) và Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015-2020, công tác Tuyên giáo đã triển khai đồng bộ trên các mặt công tác và đạt kết quả khá toàn diện. Nổi bật là ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường hình thức hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo cụ thể, sát với tình hình, có tính khả thi; công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tính chính xác, thời sự và định hướng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hội nghị báo cáo viên các cấp. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh có 2.843 đồng chí; phối hợp trong chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, nhằm chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã phản ánh hơn 20.000 lượt ý kiến về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay” (năm 2019) và cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh uỷ  Hà Nam Lê Thị Thủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

Tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng trên địa bàn. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu các cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng (Ban Chỉ đạo 94 - nay là Ban Chỉ đạo 35); xây dựng, duy trì và quản lý tốt 2 trang fanpage “Theo dòng sự kiện”, “Hương sắc Hà Nam”, trang zalo “Hà Nam ngày mới”, thường xuyên cập nhật các tin tức chính thống, các bài viết mang tính đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phản động, tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Hà Nam..., thu hút hàng ngàn người theo dõi, bình luận.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương; công tác khoa giáo được quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã mở 770 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 112.245 học viên; gần 100 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho trên 20 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo quản lý từ tỉnh đến cơ sở; biên soạn, xuất bản 32 ấn phẩm lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, biên niên sự kiện lịch sử...

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, tặng hoa chúc mừng các đồng chí là lãnh đạo tỉnh, cán bộ ngành Tuyên giáo Hà Nam

Tham mưu có hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng theo chuyên đề hằng năm; xây dựng mô hình điểm và đăng ký làm theo của các tập thể, cá nhân được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề khó khăn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu..., góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Biên tập, phát hành 17 nghìn cuốn “Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” toàn tỉnh  với trên 52 nghìn bài dự thi. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 180 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh, 715 tập thể, cá nhân được khen ở cấp huyện và tương đương. 

Với những cố gắng, nỗ lực, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen; Cờ thi đua xuất sắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (2009), Huân chương lao động hạng Nhì (2013), Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Quốc Trung thừa ủy quyền của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bộ sách kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy

Chúc mừng kết quả mà các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Hà Nam đã đạt được suốt 90 năm qua, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, thông qua các hoạt động của công tác Tuyên giáo, đã khơi dậy tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhanh nhạy xử lý thông tin giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng vấn đề, vững vàng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, bám sát tình hình thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để nhân dân hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế của đất nước, của tỉnh, những lợi ích trước mắt, lâu dài, tạo được niềm tin trong nhân dân đặc biệt là với các dự án lớn có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh; gắn tuyên truyền đường lối, chính sách phát triển kinh tế với phổ biến kinh nghiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất – kinh doanh; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Cán bộ hưu trí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền về thành công đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyên đề năm 2020; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, kết quả thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2015-2020; tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Lê Thị Thủy yêu cầu ngành Tuyên giáo Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, 12 đồng chí là lãnh đạo tỉnh, cán bộ Tuyên giáo đã vinh dự nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo.