Phải thực sự là tấm gương gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì

tặng cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chiều 21/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí  Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội.

Thi đua đã và đang đi vào công việc hàng ngày

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, cán bộ, công chức, nhân viên trong Cơ quan Đảng ủy Khối đã nỗ lực thi đua, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác của Đảng ủy Khối nói chung và Cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng.

Phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Đảng ủy Khối trong những năm gần đây đã gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đang từng bước thể hiện là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, nhân viên của Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thi đua đã và đang đi vào công việc hàng ngày của mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát hiện, ghi nhận, đánh giá và khen thưởng kịp thời. Hàng năm vào dịp tổng kết, Thường trực Đảng ủy Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiên tiến xuất sắc. Hưởng ứng phong trào thi đua, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp làm tốt công tác tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; các ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trong từng thời gian, giai đoạn, để tổ chức thực hiện thi đua sát thực ở đơn vị mình; 100% tập thể và cán bộ công chức, viên chức đăng ký thi đua. Kết thúc mỗi đợt phát động thi đua, các đơn vị đều được sơ kết, tổng kết kịp thời. Qua đó đã tạo động lực, lôi cuốn mọi người hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ,  Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua

của Chính phủ cho Tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Với sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc đạt được trong 5 năm qua, Cơ quan Đảng ủy Khối và 05 tập thể các ban, đơn vị được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 03 tập thể, 06 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 04 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 95 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, cấp Khối và nhiều danh hiệu, phần thưởng của các bộ, ban, ngành Trung ương. Toàn Đảng bộ Khối có 59 tổ chức đảng được tặng cờ, 513 đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối; 2.096 đồng chí được tặng Huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng. Đảng ủy Khối đã trao tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam” cho trên 500 đồng chí. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã vinh dự được Chủ tịch tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất nhân dịp Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối.

Rõ công việc, rõ trách nhiệm

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối góp phần hỗ trợ các cấp ủy đảng, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc vượt qua khó khăn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp đã trực tiếp lãnh đạo công tác thi đua, quan tâm đúng mức và có biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác thi đua, thông qua các chỉ thị, các kế hoạch rõ ràng, các tiêu chí bình xét cụ thể; các cơ quan, đơn vị trong Khối đều tích cực tham gia cụm khối thi đua; tổ chức, bộ máy thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có chất lượng, đây là điều kiện then chốt, là cơ sở nền tảng để tiến hành công tác thi đua và triển khai phong trào thi đua đi vào thực chất.
Cách thức tổ chức phong trào thi đua có chiều sâu, có tính sáng tạo, khoa học, linh hoạt: phong trào luôn gắn với cơ sở, xuất phát từ cơ sở. Việc lựa chọn mục tiêu thi đua được đưa ra bàn bạc dân chủ nên đã tạo được sự“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm“ kết hợp với công tác tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động, phong trào thi đua đã được lan tỏa thực sự tạo được khí thế thi đua trong toàn Đảng bộ Khối.
Phong trào thi đua đã đi đúng hướng, có chất lượng, nội dung phong phú nên đã xuất hiện nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến, cách làm mới hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

Các đồng chí vinh dự nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Các đồng chí vinh dự nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Công tác khen thưởng được Đảng ủy Khối chú trọng. Nhìn chung đảm bảo quy trình, thủ tục, khen đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, tạo động lực phấn đấu cho người cán bộ, công chức, người lao động. Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Đại hội hôm nay đều là những tập thể, cá nhân được lựa chọn rất xứng đáng từ thành tích thi đua trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối trong thời gian tới tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo động lực thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, cần gắn trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự là tấm gương gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, đồng thời luôn sâu sát với quần chúng, người lao động để nắm bắt, hướng dẫn, động viên quần chúng, người lao động. Bởi những sự thật tốt đẹp có tác dụng giáo dục con người, thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng Đảng rất tốt, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ; Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; Cờ thi đua, Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước./.

Phản hồi

Các tin khác