Ngày 20/7, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác thi đua - khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Các thành viên trong Khối thi đua đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đơn vị trong Khối đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái cùng cả nước đồng lòng vượt qua khó khăn của đại dịch. Đến nay số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thông qua hệ thống MTTQ các cấp đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tổ chức thành viên trong Khối phát động đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có chuyển biến rõ nét. Đặc biệt công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả cụ thể. Các thành viên trong Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó, tập trung phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp xác định, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định sự thành công của các mục tiêu kinh tế - xã hội. Do đó, công tác thi đua - khen thưởng của Khối và các tổ chức thành viên sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, sâu rộng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp; thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết giữa các tổ chức thành viên trong Khối và ký kết những chương trình mới...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các tổ chức trong khối, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong nỗ lực của cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

 

Nhấn mạnh tới bối cảnh cả nước vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức trong Khối thi đua tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh COVID-19” bằng các chương trình hành động cụ thể của từng tổ chức, gắn với các phong trào, các cuộc vận động đang được thực hiện hiệu quả thời gian qua. 

Các thành viên trong Khối cũng cần tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ để tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh chóng; phản ánh những bất cập hoặc sai phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Trước hết là phối hợp cùng với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội làm tốt việc chi trả tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai phạm trong tổ chức, hội viên, đoàn viên của mình. 

 Bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp từ đó phản ánh với Đảng và Chính phủ có biện pháp tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm của các tổ chức trong Khối thi đua là tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của Mặt trận và các thành viên trong Khối; đề cử các công trình tiêu biểu của đoàn viên, hội viên tham dự tuyển chọn 75 công trình trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.