Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, sáng 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Trước đó, chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 51 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Kết quả, 15 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 51/51, đạt tỷ lệ 100%.

Các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu ra mắt Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng chí khẳng định: Được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là vinh dự to lớn cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.

Ngay sau khi ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đây là những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ tập thể của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham dự sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cũng trong sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã chia thành 8 tổ để thảo luận về các nội dung: Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Các tin khác