Giới thiệu 80 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất biểu quyết với 100% tán thành danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII gồm 80 đồng chí.  100% đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII để lấy 71 đồng chí. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 đồng chí, do Thành ủy viên khóa XVI, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng, làm Trưởng ban.

Đại hội cũng đã nghe công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên chính thức của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII.

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được báo cáo tại phiên làm việc sáng mai, 13/10.

Cũng trong chiều 12/10, Đại hội tiếp tục phần tham luận. Theo đó, đồng chí Đồng chí Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trình bày tham luận “Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-QN/TW của Trung ương (khóa XII)”. Đồng chí Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trình bày tham luận “Tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Đồng chí Đồng chí Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng trình bày tham luận “Kết quả và kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia trình bày tham luận “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”./.

Phản hồi

Các tin khác