Bà Rịa - Vũng Tàu: Huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Long Điền có 07 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn (Long Điền, Long Hải) và 05 xã (An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước, Phước Hưng, Phước Tỉnh).

Huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: TL)

Đến nay, sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Long Điền nói chung và các xã nói riêng đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2010 - 2019 của huyện có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp (giảm 24,4% so với năm 2010), tăng tỷ trọng công nghiệp (đạt 25%, tăng 5,7% so với năm 2010) và dịch vụ - du lịch (đạt 68,2%, tăng 18,7% so với năm 2010). 

Thu nhập bình quân đầu người của 05 xã xây dựng nông thôn mới đều tăng lên rõ rệt. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,66 triệu đồng/người/năm, cao gấp 3,71 lần so với năm 2010 là 15 triệu đồng/người/năm (năm huyện bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới); tỉ lệ hộ nghèo năm 2010 là 0,88% (92 hộ/10.454 hộ), đến năm 2019 giảm xuống chỉ còn 0,09% (14 hộ/15.877 hộ).

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Long Điền tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Phản hồi

Các tin khác