Năm 2021: Tuyên Quang xác định thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Ngày 19/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố.

Tại hội nghị đã nghe, thảo luận về Chương trình công tác toàn khóa; Kế hoạch các công việc thực hiện Chương trình toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát  năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Hội nghị đã nghe quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quán triệt Hướng dẫn số 13, ngày 02/12/2020 của UBKT Trung ương  hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang xác định thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,02% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người khoảng 47 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng trên 6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,2%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4% so với năm 2020…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, phương hướng nhiệm vụ năm 2021… với nhiều nội dung, lĩnh vực liên quan đến các sở, ngành, địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào công tác quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn; phát triển, nâng cấp đô thị của huyện Na Hang, Sơn Dương; cơ chế thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa; quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, năm 2021 Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nêu cao quyết tâm chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung sức đồng lòng để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; khẩn trương xây dựng các nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trong tâm, 12 nhóm giải pháp lớn nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. Các cấp, ngành tiếp tục chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm thành công, an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các cấp, ngành cần tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Theo đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tích cực huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông; triển khai chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn và đầu tư xây dựng hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn với quy mô phù hợp; tập trung lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo kế hoạch, chất lượng; lập Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn; Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy, chính quyền, các ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, nhiệm vụ tài chính, ngân sách; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tập trung xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng các lĩnh vực văn hoá – xã hội; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh mới; thực hiện tốt các chương trình về lao động, việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Các cấp uỷ, chính quyền nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn, đặc biệt thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chăm lo đời sống của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác