Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID- 19 bùng phát, tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường; các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị tạm đình chỉ, thu hẹp quy mô; sản xuất kinh doanh một số thời điểm bị đình trệ, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và sinh hoạt của nhân dân. Trong bối cảnh đó các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch COVID- 19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội”; cùng với sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành nghiêm túc và thành công tốt đẹp, Huyện ủy Thọ Xuân đã  tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đại hội đảng các cấp; ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền; thành lập và chỉ đạo cấp ủy thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đại hội. Các văn kiện được cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ ở tất cả các khâu theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trang trọng, dân chủ, đúng quy chế, nhân sự trúng cử đều đúng theo đề án cấp ủy chuẩn bị và được cấp trên thông qua với số phiếu tín nhiệm cao; đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn huyện tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của huyện nhà trong giai đoạn mới.

Một góc Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa)

Địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở, gắn với thực hiện tốt các chế độ, chính sách cán bộ theo quy định. Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác chính trị, tư tưởng, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tiếp sóng trực tuyến các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng và ban hành 18 kế hoạch hành động, 19 kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng theo quy định. Triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2020 gắn với sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hoàn thành các ấn phẩm phục vụ 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII,...

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Quy định trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách vùng, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 71 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Mở 01 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và chính sách cán bộ theo quy định; xét, kết nạp Đảng cho 140 quần chúng, chuyển Đảng chính thức cho 154 đảng viên dự bị, xóa tên 05 đảng viên; đề nghị trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 989 đảng viên.

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, Thanh Hóa)

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021 - 2025”; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 663 đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Trong năm, cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp tổ chức kiểm tra 197 lượt tổ chức đảng, 507 đảng viên; giám sát chuyên đề 134 lượt tổ chức đảng, 1.048 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 68 đảng viên. Thi hành kỷ luật 69 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 06 đảng viên.

Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tập trung nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở nhất là các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trước và sau Đại hội; về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình công tác phối hợp với Chính quyền, các lực lượng vũ trang năm 2020; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2020, xây dựng Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2025. 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan khối nội chính nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp trên địa bàn. Thực hiện tốt chương trình công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2020; trong đó đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, nhà nước tại 03 đơn vị; kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 46-CT/TW về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới tại 02 đơn vị.

Tăng cường nhiệm vụ củng cố và xây dựng hệ thống chính trị

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức 10 cuộc thanh tra theo chương trình về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các hoạt động tài chính khác tại một số địa phương, đơn vị. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư theo quy định; trong năm, đã tiếp 252 cuộc, 360 lượt người, 175 vụ việc. Tiếp nhận 377 đơn, đơn đủ điều kiện giải quyết 107 đơn, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện 60 đơn. Cấp xã, tiếp nhận 88 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 79 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết 77 đơn, đã giải quyết 75 đơn.

Cùng với đó, thường trực HĐND huyện và các ban của HĐND huyện Thọ Xuân phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước mỗi kỳ họp theo quy định. Tổ chức thành công các kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền; giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp và giám sát các chuyên đề theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII,...đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; chuyển, nhận các văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan nhà nước; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của mặt trận và các đoàn thể giai đoạn 2015-2020…

Trụ sở Huyện ủy Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ủy ban MTTQ huyện triển khai xây dựng mới và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình của Mặt trận ở cơ sở; tổ chức vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lụt. Huyện đoàn tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2017-2022; xây dựng 02 ngôi nhà“Ngôi nhà Khăn Quàng đỏ” trị giá hơn 100 triệu đồng; tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Hội Nông dân tích cực tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Hội Phụ nữ triển khai thực hiện Chủ đề về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020; tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ nhóm tiết kiệm mua BHYT tại các xã, thị trấn. Hội Cựu chiến binh tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Tổ 3 chủ động” giai đoạn 2018-2020; tổ chức vận động hỗ trợ xây dựng 05 nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 250 triệu đồng; duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động của mô hình Tổ 3/1 và mô hình bảo vệ môi trường đồng ruộng. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; thăm hỏi tặng quà và làm nhà cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thành lập 02 tổ chức công đoàn cơ sở với hơn 440 đoàn viên.

Nói về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Đình Hải cho biết: Xác định rõ chỉ tiêu về xây dựng Đảng là một trong các chỉ tiêu quan trọng, chúng tôi phấn đấu sẽ có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp mới 220 đảng viên.

Về chỉ tiêu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 16,5%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,72%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,9%; dịch vụ - thương mại tăng 19,4%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 115.500 tấn trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 183 ha trở lên; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt từ 125 triệu đồng/ha/năm trở lên. Thành lập mới 160 doanh nghiệp trên địa bàn; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5.900 tỷ đồng trở lên; nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng trở lên.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền cấp quyền sử dụng đất) vượt dự toán tỉnh giao 15% trở lên; xây dựng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 04 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; số lượng sản phẩm OCOP được xếp hạng: 02 sản phẩm cấp tỉnh; 03 sản phẩm cấp huyện.

Duy trì tỷ lệ đô thị hóa đạt 14% trở lên; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 94,9% trở lên; trên các cơ sở tiền đề đó, xây dựng thị trấn Thọ Xuân đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng phường.

Đồng chí Lê Đình Hải nêu rõ: Năm 2021, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động của  đại dịch COVID- 19; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn huyện. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, huyện  cũng có nhiều thuận lợi đó là thế và lực của tỉnh đã lớn mạnh hơn, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư; nhiều dự án mới được khởi công; Trung ương, tỉnh ban hành các đề án, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để đạt được những thắng lợi mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.                                              

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất